Dr Frank Bauwens

Cardiologisch Centrum

'Prinsenbos'

In samenwerking met het Hartcentrum OLV Aalst*

olvzthemegroot
Logo2b
thumbcontent176578L3CAOA

Voordrachten

Brochures

Contact

Home

Frank Bauwens

Het cardiologisch onderzoek

Sportcardiologisch onderzoek

Bloeddruk

Welkom op deze site van het Cardiologisch Centrum 'Prinsenbos'.

De site hoopt de alg practicus en de patiënt wegwijs te maken in de doelstellingen en mogelijkheden van de praktijk.

De doelstelling is simpel: kwaliteitsvol advies geven aan patiënten met (diagnostisch onderzoek) of zonder (preventief onderzoek) hartklachten op een individuele basis en binnen een zo kort mogelijke termijn.

Voor de mogelijkheden wordt verwezen naar de rubriek 'Het cardiologisch onderzoek'.

De samenwerking met het Hartcentrum OLV Aalst* laat toe de doelstelling en de mogelijkheden te optimaliseren.

Daarnaast wil de site up-to-date informatie geven aan patiënten en huisartsen. De medische wereld is immers altijd in beweging.“Bijblijven” is voor de arts een enorme taak die alle dagen opnieuw een inspanning vraagt. Aan de patiënten wordt zoveel ongenuanceerde informatie aangeboden (internet, lekenliteratuur, TV, radio,...) dat het moeilijk wordt het kaf van het koren te scheiden.

Op de hoogte zijn van het grote arsenaal van onderzoeken dewelke in de cardiologie mogelijk zijn, is niet eenvoudig. In de rubriek 'Het cardiologisch onderzoek' wil de site de meest courante onderzoeken kort toelichten.

In de rubriek 'Bloeddruk' probeert de site up-to-date informatie te verstrekken over de be-handeling en evaluatie van patienten met hoge bloeddruk .

Op de site worden, in de rubriek 'Voordrachten' alle voordrachten geplaatst dewelke zijn gegeven tav de huisarts of patiëntengroepen of andere verenigingen. Het mag niet de bedoeling zijn een bijdrage te willen leveren aan de reeds enorme papierberg. De doelstelling is louter educatief.

Veel leesplezier.

 

* De auteur van de site wil ondubbelzinnig duidelijk maken dat de samenwerking tussen het Cardiologisch Centrum Prinsenbos en het Hartcentrum OLV Aalst ondergeschikt is aan de vrije keuze van de patiënt!

Technische info.

De site is opgesteld door en wordt onderhouden door Frank Bauwens, Cardioloog. Dit gebeurt op een Apple PC met OS X en als belangrijkste software Freeway Pro van Softpress. Softpress is evenwel niet meer actief.

De meest geschikte/compatiebele browsers om deze site te bezoeken zijn Safari (Apple) en Firefox (Mozilla). Dit sluit het gebruik van andere browsers zeker niet uit.

Home