olvzthemegroot
Logo2b

Cardiologisch Centrum Prinsenbos

Grimbergen

In samenwerking met het Hartcentrum OLV Aalst*

Dr Frank Bauwens

thumbcontent176578L3CAOA

Home

Frank Bauwens

Cardiologisch onderzoek

Sportcardiologisch onderzoek

Hoge bloeddruk

Contact

Welkom op deze site van het Cardiologisch Centrum 'Prinsenbos'.

De site hoopt de alg practicus en de patiënt wegwijs te maken in de doelstellingen en mogelijkheden van de praktijk.

De doelstelling is simpel: kwaliteitsvol advies geven aan patiënten met (diagnostisch onderzoek) of zonder (preventief onderzoek) hartklachten op een individuele basis en binnen een zo kort mogelijke termijn.

Voor de mogelijkheden wordt verwezen naar de rubriek 'Het cardiologisch onderzoek'. Op de hoogte zijn van het grote arsenaal van onderzoeken dewelke in de cardiologie mogelijk zijn, is niet eenvoudig. In deze rubriek wil de site de meest courante onderzoeken kort toelichten.

De samenwerking met het Hartcentrum OLV Aalst* laat toe de doelstelling en de mogelijkheden te optimaliseren.

Veel leesplezier.

* De auteur van de site wil ondubbelzinnig duidelijk maken dat de samenwerking tussen het Cardiologisch Centrum Prinsenbos en het Hartcentrum OLV Aalst ondergeschikt is aan de vrije keuze van de patiënt!

Home