Frank Bauwens werd geboren in 1959 en studeerde tussen 1978 en 1985 geneeskunde aan de UGent.

In 1990 werd hij erkend als cardioloog.

Naast algemene cardiologie gaat zijn bijzondere interesse uit naar de opvang van patiënten met hoge bloeddruk.

Publicaties

​

Artikels:

​

1. F. Bauwens: “Syndroom van Trousseau, hypercoagulatie bij maligniteit”, Tijdschr voor Geneeskunde 44, 1533, 1988

​

2. F Bauwens, D Duprez, A van Wassenhove, F Brusselmans, DL Clement: “Localisation and risk factors of peripheral arterial occlusive disease in the female”, Inter Angio 8, 32, 1989

​

3. F Bauwens, D Duprez, DL Clement: “Perifeer vaatlijden bij de vrouw”, Tijdschr voor Geneeskunde 45, 1026, 1989

​

4. F Bauwens, D Duprez, DL Clement: “Relapsing digital ulcers”, Acta Cardiologica XLIV, 323,1989

​

5. F Bauwens: “Recidiverende digitale ulcera”, Tijdschr voor Geneeskunde 46, 283, 1990

​

6. F Bauwens, D Duprez, DL Clement: “Vasculaire insufficiëntie bij patiënten met diabetes mellitus ”, Tijdschr voor Geneeskunde 46, 303, 1990

​

7. F Bauwens, L Jordaens: “Ritmestoornissen bij congestief hartfalen”, Tijdschr voor Geneeskunde 46, 1267, 1990

​

8. F Bauwens, D Duprez, DL Clement: “ Acuut ischemisch interventriculair septum ruptuur. Indicatie tot diagnostische terughoudendheid?” Tijdschr voor Geneeskunde 46, 1385, 1990

​

9. F Bauwens: ‘Kunstklependocarditis”, Tijdschr voor Geneeskunde 46, 1419, 1990

​

10. F Bauwens, D Duprez, L Jordaens: “Isolated rheumatic carditis, a disease in search for diagnostic criteria”, Int J Cardiol 29, 249, 1990

​

11. F Bauwens, D Duprez, DL Clement: “Duplex-echografie in de diagnose van diepe veneuse trombose en haar sequelae.” Tijdschr voor Geneeskunde 47, 27, 1991

​

12. F Bauwens, D Duprez, M De Buyzere et al.: “Relationship between parathyroid hormone and left ventricular mass in moderate essential hypertension.” JACC 17, 70A, 1991

​

13. F Bauwens, D Duprez, JM Kaufman et al.: “Ambulatory blood pressure is a better determinant for left ventricular hypertrophy in moderate essential hypertension than office blood pressure.” Acta Cardiologica XLVI, 249, 1991

​

14. D Duprez, F Bauwens, M De Buyzere et al.: “New concepts about haemodynamic and non-haemodynamic determinants of left ventricular mass in arterial essential hypertension.” Acta Cardiologica XLVI, 278, 1991

​

15. F Bauwens, D Duprez, M De Buyzere et al.: “Importance of angina during exercise testing for the prediction of coronary artery disease severity.” Acta Cardiologica XLVI, 682, 1991

​

16. F Bauwens: “Reumatische carditis?”, Tijdschr voor Geneeskunde 47, 663, 1991

​

17. F Bauwens, D Duprez, M De Buyzere, et al.: “ Influence of the arterial blood pressure and nonhemodynamic factors on left ventricular hypertrophy in moderate essential hypertension.” Am J Cardiol 68, 925, 1991

​

18. A Weyne, M De Buyzere, F Bauwens et al.: “ Assessment of myocardial ischemia by 12-lead electrocardiography and Frank vector system during coronary angioplasty: value of a new orthogonal lead system for quantitative ST-segment monitoring.” JACC 18, 1704, 1991

​

19. D Duprez, F Bauwens, M De Buyzere et al.: “ Relationship between parathyroid hormone and left ventricular mass in moderate essential hypertension.” J Hypertension 9, S6, 116, 1991

​

20. F Bauwens, D Duprez, M De Buyzere et al.: “Blood pressure load determines left ventricular mass in essential hypertension.” Int J Cardiol 34, 335, 1992

​

21. D Duprez, F Bauwens, M De Buyzere et al.: “ Influence of arterial blood pressure and aldosteron on left ventricular hypertrophy in moderate essential hypertension.” Am J Cardiol 71, 17A, 1993

​

22. F Bauwens, R De Rijbel, A Susilo et al.: “Coarctatio aortae. Een behandelbare oorzaak van hypertensie.” Tijdschr voor Geneeskunde 49, 751, 1993

​

23. D Duprez, M De Buyzere, F Bauwens et al.: “Parathyroid hormone and left ventricular hypertrophy. ”Reply in Cardiovasular Research 39, 524, 1998

​

24. L Missault, F Bauwens, DJ Van Veldhuisen: “Het gebruik van bètablokkers bij licht tot ernstig hartfalen.” Tijdschr voor Geneeskunde 58, 98, 2002

​

25. A Goeminne, L Missault, F Bauwens et al.: “ Clinical experience with cardiac amyloidosis.” Acta cardiol 58, 143, 2003

​

Boek:

F Bauwens & L Missault. Leidraad bij de evaluatie en behandeling van hoge bloeddruk. Een gids voor huisarts en internist. 1e Editie, jaargang 2000. Uitgegeven bij Ac Press. Zie ook de link hieronder (Lees hier)

​

Informatiebrochure voor leken:

F Bauwens. Help, ik heb een hoge bloeddruk. Wat nu? Een gids voor de patiënt. Verdeeld over het land in 2 landstalen Nederlands en Frans door Servier (huisartsen) en Febelco (apothekers) (gedrukt door Servier). Deze brochure is downloadbaar (Download hier).